Kontakt ( info )

HR-AB-20-060010527

OK d.o.o.
Obala S.Radića 32
20 000 Dubrovnik
Hrvatska

Voditelj poslovnice: Mario Kisić

Osoba ovlaštena za zastupanje: Mario Kisić, direktor, zastupa društvo samostalno

Radno vrijeme: 01.06. – 31.10. pon-sub 08:00-20:00, ned i praznik 09:00-13:00

01.11.-30.05. pon-pet 08:00-16:00, sub, ned i praznik zatvoreno

Nadležno nadzorno tijelo:  Turistička inspekcija ministarstva turizma

Podnošenje prigovora:

Sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu ( Narodne novine br 130/17 ) pisane prigovore na naše usluge

možete podnijeti  u našoj poslovnici. Omogućavamo podnošenje prigovora i na slijedeći način:

pošta: OK d.o.o. Obala S. Radića 32, 20000 Dubrovnik

telefax: 020 418940

mail: okt-t@du.htnet.hr

OIB: 65388456968

MBS: 060010527

GSM: +385 (0) 98 428-924

tel. +385 (0) 20 418-950
fax. +385 (0) 20 418-940
GSM  +385 (0) 99/256 30 93

e-mail: ok@rentacardubrovnik.hr

 

 

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Opći uvjeti zaštite osobnih podataka) odnose se na osobne podatke koji se nalaze, i koji su korištenjem internetskih stranica www.rentacardubrovnik.hr i svih njezinih pod domena, kao i prodajnih mjesta pružanja usluga društva OK d.o.o., Dubrovnik, Obala S. Radića 32, OIB: 65388456968,(dalje u tekstu: ”stranice i prodajna mjesta”) obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka, društva OK d.o.o., Dubrovnik, Obala S. Radića 32, OIB: 65388456968(dalje u tekstu: “OK d.o.o.”), od Vas kao ispitanika.

2. OK d.o.o., kao pružatelj usluga stranica( www.rentacardubrovnik.hr ), te kao pružatelj usluga cestovni prijevoz putnika, iznajmljivanje osobnih vozila, izvanredni cestovni prijevoz putnika, iznajmljivanje osobnih vozila s vozačem, pružanje ostalih turističkih usluga, kao i drugih registriranih djelatnosti, predan je zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

3. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu: ok@rentacardubrovnik.hr.

4. Pažljivo pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem Vaših osobnih podataka putem stranica i označavanjem Vašeg pristanka na ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka putem stranica,kao i korištenjem usluga koje OK d.o.o.pruža, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovim općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te dajete svoj pristanak na prikupljanje osobnih podataka ili putem web kontakta ili putem obrasca koji ćete ispuniti prilikom korištenja usluga društva OK d.o.o., sve u skladu sa ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

5. Ukoliko se ne slažete s ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, napustite te ne pristupajte i ne koristite stranice, te nemojte koristiti usluge koje pruža OK d.o.o.

6. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja stranica koji su dostupni ovdje.

Promjene Općih uvjeta zaštite osobnih podataka

7. OK d.o.o.može izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na stranicama. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na stranicama.

8. Kao ispitanik odgovorni ste i obvezni prije svakog davanja vaših osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na stranicama.

Osobni podaci koji se obrađuju i uporaba osobnih podataka

9. OK d.o.o.prikuplja samo osobne podatke koji su bitni za postizanje svrhe prikupljanja iz točke 12. ovih Općih uvjeta i u opsegu nužnom za postizanje navedene svrhe prikupljanja.

10. OK d.o.o. na prodajnim mjestima i stranicama prikuplja slijedeće osobne podatke o ispitanicima: ime i prezime, adresu, datum rođenja,osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice ili putovnice, broj vozačke dozvole, datum izdavanja vozačke dozvole,broj kreditne/debitne kartice/kartice tekućeg računa, geografski podaci (kao što su GPS koordinate), podatke zaprimljene putem sustava videonadzora, kao obvezujuće podatke,a broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu, podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru, kao dobrovoljne podatke.

11. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki podaci, koje tražimo da nam ustupite su određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za određenu aktivnost ili uslugu koja ih zahtijeva, neće vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, odnosno neće se moći pružiti takva usluga.

12. OK d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke iz čl.10 Općih uvjeta radi stvaranja baze podataka svojih korisnika, a precizno; ime i prezime, adresu, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice ili putovnice, broj vozačke dozvole, datum izdavanja vozačke dozvole u svrhu sklapanja ugovora o najmu vozila; broj kreditne/debitne kartice/kartice tekućeg računa radi osiguranja naplate usluge; geografske podatke (kao što su GPS koordinate)radi zaštite imovine društva OK d.o.o.; podatke zaprimljene putem sustava video nadzora radi zaštite imovine društva, te zaštite i sigurnosti klijenata i zaposlenika, a broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu prikuplja i koristi radi eventualnog stupanja u kontakt sa ispitanicima prije i za vrijeme korištenja usluga, te radi eventualnog stupanja u kontakt sa ispitanicima nakon korištenja usluga radi analize zadovoljstva kupaca kako bi poboljšali korištenje svojih usluga, funkcionalnost istih,u svrhe marketinga, kako bi vas kontaktirali i dostavljali marketinške obavijesti, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore; podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru kako bi pružali svoje usluge kvalitetnije, preciznije i osobnije, analizirali kvalitetu sadržaja na web stranicama te kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Pristup web stranici www.rentacardubrovnik.hr je slobodan i ne traži se registracija. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

13. Davanjem svojih osobnih podataka te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, pristajete da Vas OK d.o.o. obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude.

14. OK d.o.o.se obvezuje prikupljene osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito u svrhe navedene u točci 12. ovih Općih uvjeta i iste će po potrebi obrađivati isključivo u svrhe koje su podudarne sa svrhom prikupljanja.

Službenik za zaštitu osobnih podataka, postupak u slučaju povrede

15. Podatci o službeniku za zaštitu podataka su javno objavljeni na web stranicama društva OK d.o.o.

16. U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi izvijestiti nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka) i samog ispitanika o povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje ne bude učinjeno unutar 72 sata, biti će popraćeno razlozima za kašnjenje. Povredama se smatraju prouzročiti fizička, materijalna ili nematerijalna šteta pojedincu, kao što su gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje njihovih prava, diskriminacija, krađa identiteta ili prijevara, financijski gubici, neovlašteni obrnuti postupak pseudonimizacije, šteta za ugled, gubitak povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih poslovnom tajnom ili bilo koju drugu ekonomsku ili društvenu štetu za dotičnog pojedinca. Voditelj obrade nije dužan obavijestiti nadzorno tijelo ako može dokazati, u skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Davanje osobnih podataka

17. Davanjem Vaših osobnih podataka temeljem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, pristajete da takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali se ne ograničavajući na povezane osobe OK d.o.o., njegove članove i njihove povezane osobe radi evidencije klijenata, evidencije o izvršenim uslugama,te u svrhe marketinga, kako bi poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore.

18. Bilo kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dopune i ispravci osobnih podataka, pravo na zaborav

19. OK d.o.o. smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati da su njegovi osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na: ok@rentacardubrovnik.hr, te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

20. Preporučamo vam da što prije nadopunite Vaše osobne podatke kad se oni promjene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje Vaših informacija.

21. Ispitanik ima pravo zatražiti voditelja obrade pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Zaštita podataka

22. OK d.o.o.zaštitu podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Ispitanikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. OK d.o.o. kriptira određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su ispitanikovi osobni podaci sigurni.

23. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te OK d.o.o.ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranica te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

Povjerljivost podataka trećih osoba

24. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje OK d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranica imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. OK d.o.o.nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Ograničenje odgovornosti

25. Iako OK d.o.o. poduzima sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka. Budući da OK d.o.o.nema kontrolu nad osobnim podacima koje ispitanici dostavljaju prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu koja može nastati ispitaniku ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Ostali podaci

26. Za analizu svojih stranica koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranica. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korištenja u potpunosti nekih funkcija naših stranica. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ovih stranica dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ovih stranica.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Mario Kisić

Obala S. Radića 32
Dubrovnik

tel. 020/418-950
fax. 020/418-940
mob. 098/428924
email: ok@rentacardubrovnik.hr

poslovnica

Tečajna lista 05.09.2022.

Valuta Kupovni Prodajni
EURO € 7,46 7.57
USD $ 7,37 7,62

Bez dodatne provizije!

Podržane kartice